Hurst, E. (2017). Going North: Glenn Gould, Stars and the Authentic Self. ETopia. https://doi.org/10.25071/1718-4657.36769