Hurst, E. (2017) “Going North: Glenn Gould, Stars and the Authentic Self”, eTopia. doi: 10.25071/1718-4657.36769.